Productsระบบสรรหาบุคลากร

บริหารจัดการและติดตามการสรรหาบุคลากรของคุณ ผ่านแพลตฟอร์มเดียวอย่างง่ายดาย

ระบบติดตามผู้สมัคร

ระบบการติดตามผู้สมัครของ AnyTalent ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณสามารถควบคุมระบบการสมัครได้อย่างสมบูรณ์ จากการเชื่อมต่อกับเว็ปหางานต่างๆ บริษัทจัดหางาน และหน้ารับสมัครงานออนไลน์ของบริษัท จนถึงการสื่อสารผู้สมัคร กำหนดการสัมภาษณ์ และรายงานผล AnyTalent ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณสามารถจัดการขั้นตอนการจ้างงาน และกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มเดียว

การคัดเลือกผู้สมัครให้เหมาะสมที่สุด

เรารู้ว่าจะโฆษณางานอย่างไรให้ได้ผลที่สุด ด้วยการใช้ AnyTalent คุณสามารถคัดกรองประวัติของผู้สมัครในไม่กี่นาทีตามความต้องการของบทบาทที่คุณสามารถกำหนดได้เอง และคัดเลือกผู้สมัครอันดับต้นๆ ผ่านระบบคัดกรองอัจฉริยะของ AnyTalent ได้อย่างง่ายดาย