Resources

AnyTalent Blog

Oct 31, 2019

บทสัมภาษณ์บริษัท Kuraray Thailand – ขับเคลื่อนการจัดการพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน AnyTalent

บทสัมภาษณ์บริษัท Kuraray Thailand – ขับเคลื่อนการจัดการพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน AnyTalent

AnyTalent เป็นธุรกิจเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม AnyMind ซึ่งให้บริการโซลูชั่นด้านทรัพยากรบุคคลกับนายจ้างและHR เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์
ระบบคัดกรองพนักงานของ AnyTalent มีการคัดกรองและติดตามผู้สมัคร (ATS) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถฝ่ายทรัพยากรบุคคล และHRด้านการสรรหาบุคคลากร เพื่อผลักดันประสิทธิภาพในการจ้างงาน AnyTalent People ให้อำนาจแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการจัดการพนักงาน

ในครั้งนี้ บริษัท Kuraray ประเทศไทย ได้แบ่งปันผลลัพท์หลังการใช้งาน AnyTalent People

คุณได้มีปัญหาอะไรบ้างก่อนที่จะนำ AnyTalent People ไปใช้

ก่อนหน้า การตั้งค่าการจัดการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานไม่มีประสิทธิภาพ ในการติดตามการเข้างานอย่างถูกต้อง และไม่มีข้อมูลสำหรับพนักงานที่มาสายหรือมาตรงเวลา นอกจากนี้ข้อมูลการลาพนักงานก็ยุ่งยาก ต้องจัดการด้วยตนเองระหว่างผู้จัดการและพนักงาน ไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ง่ายๆ

ทำไมคุณถึงอยากแนะนำ AnyTalent People

AnyTalent People มีความสามารถเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น และใช้งานง่าย นอกจากนี้ราคาค่าใช้งานขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือค่าแรกเข้าเราจึงสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที

AnyTalent People ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้คุณบ้าง

พนักงานของเรามาตรงเวลา! (ล้อเล่น) ตอนนี้เรารู้แล้วว่าพนักงานมาทำงานตอนไหน เราก็สามารถจัดการทีมของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้การมีแพลตฟอร์มการจัดการพนักงานแบบออนไลน์ บนคลาวด์ทำให้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายช่วยลดภาระในการจัดการด้วยตนเอง

ในอนาคต คุณต้องการเห็นอะไรจาก AnyTalent People

จะดีกว่่านี้ถ้าเราสามารถคำนวณการลาโดยอัตโนมัติ ตามวันที่พนักงานเข้างาน สามารถการยกเลิกการลาแม้ว่าจะได้รับการอนุมัติแล้วก็ตาม

อะไรคือจุดเด่นของ AnyTalent People

การใช้AnyTalent People คือการลงทุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรา ทำให้เราสามารถผลักดันประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเราได้มากขึ้น AnyTalent People ใช้งานง่ายและมีส่วนสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ นอกจากนี้AnyTalent People สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ และข้อเสนอแนะของเราได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและสะท้อนให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

ข่าวล่าสุด